Dotacje z Unii Europejskiej

Firma Stalwit 2 Sp. z o.o. zrealizowała projekt pod nazwą ”Inwestycja w środki trwałe w celu wprowadzenia do oferty firmy Stalwit2 Sp. z o.o. innowacyjnego  na skalę światową produktu w zakresie wytwarzania energii odnawialnej”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty firmy Stalwit 2 Sp. z o.o. innowacji produktowej, tj. ulepszonych rozwiązań produktowych w postaci turbiny do małej elektrowni wodnej.

Wartość projektu: 861 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 500 000,00 PLN

unia_poziom_kolor_stalwit