Oferta produkcyjna

Produkcja:
– siatka Leduchowskiego

Produkujemy siatkę cięto-ciągnioną z blachy gorącowalcowanej S235 JR z grubości 3

– konstrukcje stalowe
– turbiny wodne