Oferta

Wyroby hutnicze:

– blachy gorącowalcowane w gatunku S235, S355, DD11

– blachy zimnowalcowane w gatunku DC01

– kształtowniki zimnogięte i gorącowalcowane

 

Główna różnica między blachami zimno a gorącowalcowanymi polega na jakości wykończenia powierzchni i tolerancji wymiarów. Blachy zimnowalcowane mają wyższą jakość powierzchni i są materiałem umocnionym. Blachy gorącowalcowane w wyniku walcowania nie umacniają się a na powierzchni stali powstają zgorzeliny, które można usunąć np. przez wytrawienie. Zastosowanie odpowiedniego materiału zależy więc od tego czy materiał będzie poddawany dalszej obróbce i czy wymagana jest dobra jakość powierzchni, a także od grubości produktu.