Dotacje

Inwestycja w środki trwałe w celu wprowadzenia do oferty firmy
Stalwit2 Sp. z o.o. innowacyjnego na skalę światową produktu w zakresie wytwarzania energii odnawialnej.